Wszechnica Konecka

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z działalnością i osiągnięciami Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”.

Z Życia Warsztatu Terapii Zajęciowej

Wybory w TWRP

W dniu 28 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”. Obradom przewodniczył Pan Wiesław Skowron. W pierwszej, sprawozdawczej części...

XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Po raz XX Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Koszalinie zorganizowało Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne. W dniach 14-16 września 2022r. w nadmorskiej miejscowości Łazy mogliśmy rozwinąć i promować aktywność...

Siła społeczności

W dniach 22-23 sierpnia 2022r. odbył się projekt dofinansowany przez samorząd Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ekonomii społecznej – wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki...
„Rozwój i aktywność”

„Rozwój i aktywność”

W dniach 27 - 30 czerwca Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” realizowało projekt...

Dzień Otwartych Drzwi

Dzień Otwartych Drzwi

Warsztat Terapii Zajęciowej prezentował prace wykonane przez uczestników podczas Dnia Otwartych Drzwi organizowanych...

Serdecznie witamy na stronie Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na terenie Powiatu Koneckiego i prężnie działamy na rzecz jego rozwoju.

Czym się zajmujemy

  • niesiemy pomoc osobom niepełnosprawnym – prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich,
  • aktywizujemy osoby bezrobotne – w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy organizujemy roboty publiczne,
  • współorganizujemy imprezy promujące Powiat Konecki – „Kuźnice Koneckie”, Dożynki Powiatowe i inne,
  • współorganizujemy okolicznościowe rajdy turystyczne, piesze i rowerowe,
  • pozyskujemy środki na realizację projektów,
  • udzielamy pomocy potrzebującym organizując zbiórki publiczne,
  • współpracujemy z innymi stowarzyszeniami, samorządem powiatowym, instytucjami kultury.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy TWRP „Wszechnica Konecka” w Końskich został utworzony w 1996 roku. Od 01.09.2019r. jednostką prowadzącą Warsztat jest Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, w której uczestnik przebywa do 7 godzin dziennie.

W Warsztacie funkcjonuje 6 pracowni:     

Pracownia rehabilitacyjna

Pracownia plastyczna

Pracownia przyrodnicza

Pracownia artystyczna

Pracownia komputerowa

Pracownia gospodarstwa domowego

Warsztat obejmuje opieką 30 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Warsztat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

Każdy uczestnik posiada opracowany indywidualny program rehabilitacji na każdy rok, w skład którego wchodzi: rehabilitacja społeczna, terapia zajęciowa, terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa.

Nasze sukcesy

Aktualności