Pracownia Przyrodnicza

Pracownia przyrodnicza to miejsce, w którym uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do wykonywania prac w ogrodnictwie, zdrowego stylu życia, zrozumienia zjawisk występujących w przyrodzie, posługiwania się narzędziami i sprzętem ogrodniczym. 

Plan pracowni jest dostosowany do zmieniających się pór roku, warunków atmosferycznych oraz indywidualnych predyspozycji uczestników. Wykonując wspólnie wcześniej omówione i zaplanowane zadanie, rozwijana jest umiejętność efektywnej współpracy w grupie. 

Prace wykonywane w ramach zajęć w pracowni, to obsługa prostych urządzeń ogrodniczych, uprawa i pielęgnacja roślin, koszenie trawy, wykonywanie stroików okolicznościowych, pielęgnacja roślin doniczkowych znajdujących się wewnątrz budynku, a także utrzymywanie porządku wokół budynku WTZ. 

W okresie jesienno-zimowym zajęcia prowadzone są w pracowni. W tym czasie uczestnicy wykonują prace manualne: prace z plasteliny, wyklejanie obrazów z krepiny, malowanie obrazów na płótnie, wykonywanie stroików świątecznych. 

Każdy z podopiecznych bierze udział w pracach dostosowanych do jego możliwości psychofizycznych i intelektualnych. Terapia w pracowni przyrodniczej wpływa pozytywnie na samoocenę oraz relacje społeczną.