Pracownia Rehabilitacyjna

Cele Pracowni Rehabilitacyjnej

Zadaniem jest nauka, kształtowanie i utrwalanie działań mających na celu podnoszenie jakości życia w aspekcie fizycznym i psychicznym.

 • tworzenie wszelkich form terapii pracą (zajęcia manualne) ruchem (rehabilitacja, ćwiczenia)
 • nauka „zdrowego” rozładowania negatywnych emocji, rozluźnienie
 • dostosowanie form terapii do indywidualnych możliwości i umiejętności uczestników
 • kształtowanie kreatywności,
 • stosowanie muzykoterapii
 • zajęcia rekreacyjne
 • arteterapia- dekoratorstwo, zdobnictwo, florystyka

Rehabilitacja ruchowa

Celem zajęć jest podnoszenie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w niezbędny sprzęt do rehabilitacji oraz podnoszenia sprawności i kondycji fizycznej. Rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.

Zadaniem rehabilitacji jest usprawnianie naszych podopiecznych i przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólnousprawniające oraz indywidualne ćwiczenia.

Uczestnicy biorą również udział w zajęciach organizowanych, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Udział w zajęciach pozwala dbać uczestnikom o swoją kondycję fizyczną, jak również uczy prozdrowotnego trybu życia.
Prowadzone są również zajęcia rekreacyjno-sportowe poza placówką takie jak: gra w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, gry i zabawy sprawnościowe.

Zakres działań z zakresu rehabilitacji ruchowej:

 • wykonywanie masażu leczniczego, fotel masujący, aqavibron, platforma wibracyjna
 • usprawnianie fizyczne (gimnastyka, ugul, bieżnia, stoper wioślarz,  rower stacjonarny, atlas, rotory ręczny, nożny)
 • światłolecznictwo – lampa SOLUX
 • indywidualne zajęcia usprawniające oparte na indywidualnych wskazaniach i zleceniach lekarskich
 • elektroterapia