Pracownia
Gospodarstwa Domowego

Głównym zadaniem zajęć prowadzonych  pracowni  gospodarstwa domowego jest nauka podstawowych czynności życia codziennego, samoobsługi oraz ogólnej zaradności  uczestników w domu oraz w najbliższym otoczeniu. Uczestnicy uczą się wielu czynności przydatnych w gospodarstwie domowym. W ramach nauki samodzielności uczestnicy, nabywają umiejętności przygotowania  prostego posiłku. 

 Zgodnie z planem pracowni, który zakłada również naukę posługiwania się pieniędzmi i wykonywanie zakupów, uczestnicy pod opieką instruktora biorą czynny udział w comiesięcznych zakupach materiałów do terapii. Uczestnicy z pracowni gospodarstwa domowego każdorazowo angażują się w przygotowanie poczęstunku podczas różnych imprez okolicznościowych i integracyjnych.  

Podczas wspólnego przygotowywania posiłków uczestnicy uczą się współpracy, zaangażowania i odpowiedzialności za przydzielone zadania. Spotkania przy wspólnym stole uczą naszych podopiecznych współżycia w grupie, wzajemnego szacunku i przestrzegania zasad dobrego i kulturalnego zachowania.              

Najważniejsze z realizowanych zadań:

 1. Rozpoznawanie i dobór produktów spożywczych do danej potrawy.
 2. Praca w oparciu o przepisy kulinarne.
 3. Nauka i doskonalenie dbania o czystość, higienę i estetykę mieszkania i jego otoczenia. Poznanie i bezpieczne stosowanie podstawowych środków chemiczno-kosmetycznych znajdujących się w domu.
 4. Wykonywanie przetworów z owoców i warzyw.
 5. Planowanie posiłków pod względem odżywczym, układanie jadłospisów.
 1. Nauka i doskonalenie przygotowania różnego typu prostych potraw (zup, sałatek warzywnych i owocowych, racuchów, ciast itp.), umiejętności rozróżniania pojęć i nazywania poszczególnych produktów, naczyń, elementów zastawy stołowej, sprzętów i urządzeń potrzebnych do przygotowania posiłków, umiejętności ważenia i korzystania z przepisów kulinarnych oraz nauce zasad zdrowego żywienia.
 2. Nauka i doskonalenie posługiwania się narzędziami i urządzeniami kuchennymi: (zmywarką do naczyń, kuchnią gazową i elektryczną, robotem kuchennym, czajnikiem elektrycznym, mikserem itp.).
 3. Poprawienie samoobsługi i czynności życia codziennego, samodzielności.
 4. Nauka i doskonalenie mycia i wycierania naczyń kuchennych, estetycznego i prawidłowego nakrywania stołu, estetyki spożywania posiłków, dbania o czystość i higienę w kuchni, właściwego stosowania środków myjących.
 1. Nauka i doskonalenie mycia i wycierania naczyń kuchennych, estetycznego i prawidłowego nakrywania stołu, estetyki spożywania posiłków, dbania o czystość i higienę w kuchni, właściwego stosowania środków myjących.
 2. Nauka dokonywania zakupów i zachowań konsumenckich.
 3. Nauka i doskonalenie dbania o czystość osobistą.
 4. Nauka współpracy z grupą i odpowiedzialności za powierzone zadanie.
 5. Kształtowanie i nauka innych umiejętności i zachowań wynikających z indywidualnych programów rehabilitacji i terapii uczestników oraz bieżących potrzeb terapeutycznych.
 6. Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i sprawstwa przez możliwość jej wykonywania i wykorzystania do celów użytkowych na potrzeby własne i zawodowe.
 7. Poznanie zasad BHP i PPOŻ obowiązujących w pracowni i Warsztacie.
 8. Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz likwidowanie barier społecznych poprzez udział w wyjazdach integracyjnych.