Organy Stowarzyszenia

Zarząd TWRP:

1. Pan Jarosław Staciwa – Prezes Zarządu.

2. Pani Barbara Panek – Wiceprezes Zarządu,

3. Pani Monika Równicka – Sekretarz Zarządu,

4. Pani Hanna Rzepka – Skarbnik,

5. Pan Robert Wielgopolan – Członek Zarządu,

6. Pan Maciej Chłopek – Członek Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna:

1. Pani Maria Stanek – Przewodniczący,

2. Pani Ewelina Markiewicz – Członek,

3. Pani Izabela Arwaj – Członek.