Organy Stowarzyszenia

Zarząd TWRP:

1. Pan Jarosław Staciwa – Prezes Zarządu.

2. Pani Zofia Studniarz – Komorowska – Wiceprezes,

3. Pani Monika Równicka – Sekretarz Zarządu,

4. Pan Robert Wielgopolan – Członek Zarządu,

5. Pan Maciej Chłopek – Członek Zarządu,

6. Pan Ireneusz Barański – Członek Zarządu,

7. Pan Mariusz Fabiszewski – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

1. Pani Maria Stanek – Przewodniczący,

2. Pan Stanisław Mościński – Członek.