Pracownia Komputerowa

Zajęcia w pracowni prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. Różnorodność proponowanych w ramach terapii prac pozwala na odkrywanie przez uczestników zdolności w zakresie obsługi komputera oraz podnoszenie sprawności intelektualnej i manualnej.

Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera, korzystają z urządzeń dostępnych w pracowni (skaner, drukarka, gilotyna, laminarka, aparat fotograficzny, rzutnik) oswajając się z nowoczesną techniką.

Pracownia wyposażona jest również w ploter laserowy, który wykorzystywany jest do wykonywania różnych elementów dekoracji świątecznych, medali okolicznościowych itp.

Poznają wirtualny świat w Internecie poprzez wyszukiwanie informacji na określone tematy jak również uczą się bezpiecznego korzystania z portalu społecznościowego.

Doskonalą także umiejętność obsługi swoich smartfonów – szczególnie korzystania z komunikatorów, pisania i wysyłania wiadomości tekstowych i multimedialnych.

Praca w pracowni komputerowej pozwala na rozwój wyobraźni i ekspresji twórczej, kształci i rozwija procesy myślowe.

Każdy z uczestników wykonuje prace i ćwiczenia zależnie od stopnia posiadanej wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie przebywania w pracowni.

W pracy z komputerem wykorzystywane są również gry i programy edukacyjne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia i pamięć oraz pobudzające wyobraźnię.

Oprócz nauki i pracy z komputerem uczestnicy korzystają z gier i zabaw edukacyjnych, które rozwijają zdolności manualne, zwiększają refleks, spostrzegawczość i zmysł koncentracji.

Satysfakcja z dobrze wykonanych zadań wzmacnia u uczestników poczucie własnej wartości i motywuje do dalszej pracy.