O nas

Czym się zajmujemy:

 • niesiemy pomoc osobom niepełnosprawnym – prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich,
 • aktywizujemy osoby bezrobotne – w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy organizujemy roboty publiczne,
 • współorganizujemy imprezy promujące Powiat Konecki – „Kuźnice Koneckie”, Dożynki Powiatowe i inne,
 • współorganizujemy okolicznościowe rajdy turystyczne, piesze i rowerowe,
 • pozyskujemy środki na realizację projektów,
 • udzielamy pomocy potrzebującym organizując zbiórki publiczne,
 • współpracujemy z innymi stowarzyszeniami, samorządem powiatowym, instytucjami kultury.

Kilka słów historii:

 • powołanie stowarzyszenia przez przedstawicieli samorządu powiatowego, samorząd miast i gmin oraz instytucje i zakłady przemysłowe – 26.05.2000r.,
 • wpis do Rejestru Sądowego w Kielcach – 22.09.2000r.,
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach – 9.10.2003r.,
 • pierwsze Walne Zgromadzenie i wybór władz stowarzyszenia – 24.10.2000r.

Osiągnięcia i wyróżnienia:

 • prowadzenie w latach 2001-2003 Ośrodka Kształcenia Akademii Świętokrzyskiej Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
 • organizacja i współfinansowanie budowy pomników bohaterów konecczyzny – mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz patrona Powiatu Koneckiego ks. Kazimierza Sykulskiego,
 • współorganizowanie konferencji naukowych:
  „Tradycje przemysłowe Ziemi Koneckiej” (Sielpia 2001), „Środowisko naturalne i edukacja ustawiczna a rozwój społeczności lokalnych” (Sielpia 2001), „Agroturystyka a rozwój społeczności lokalnych” (Modliszewice 2002),
 • publikacje związane z promocją Ziemi Koneckiej:
  „Dziedzictwo kulturowe a rozwój społeczności lokalnej” (Końskie 2000),
  „Agroturystyka a problemy społeczne zatrudnienia” (Końskie 2002), „Przewodnik po Ziemi Koneckiej” (Końskie 2005),
 • nagrody i wyróżnienia:
  Miejsce Odkrywania Talentów (Kielce 2010),
  Marka Konecka (Maleniec 2016),
  Lider Ekonomii Społecznej – wyróżnienie w kategorii podmioty ekonomii społecznej (Kielce 2021).

Zobacz nasze sukcesy na zdjęciach:

Zapraszamy, odwiedzajcie naszą stronę. Będziemy informować Was o najważniejszych wydarzeniach i inicjatywach podejmowanych przez nasze stowarzyszenie. Jesteśmy otwarci na współpracę i nowe pomysły. 

Zobacz galerię zdjęć