Wycieczka do Częstochowy

W dniach 11 i 12 maja 2023r. odbyła się coroczna wycieczka do Częstochowy. W trakcie uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej uczestnicy brali udział w odsłonięciu i zasłonięciu Cudownego Obrazu. Pobyt w Sanktuarium wypełniony był udziałem w wydarzeniach religijnych. Celem wycieczki było zaspokojenie potrzeb duchowych oraz zobaczenie miejsc kultu Matki Bożej. Był to wyjątkowy czas. Wszyscy uczestnicy wyrażali swoją radość z bogactwa wrażeń i doświadczeń. W ramach czasu wolnego wszyscy udali się do pobliskich sklepików po zakup pamiątek dla swoich bliskich.