Wizyta Nadleśnictwa Barycz

TWRP „Wszechnica Konecka” zorganizowała w dniu 14 lutego 2023r. w siedzibie WTZ spotkanie edukacyjne prowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Barycz. 

Celem prelekcji było przekazanie wiedzy dla naszych podopiecznych o środowisku leśnym, świadomości w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z darów lasu, ochrony przyrody oraz pracy zawodowej leśników.

Pracownik zachęcał uczestników do kontaktu z przyrodą, lasem i poznaniem specyfiki pracy w lesie. Przekazał wiedzę na temat korzyści jakie przynosi ochrona przyrody i obcowanie z naturą. Uczestnicy zostali zaznajomieni z podstawowymi zasadami panującymi w lesie np. zakaz palenia ognisk, zakaz zaśmiecania, zachowanie ciszy, zakaz niszczenia runa leśnego.

Grupa miała okazję dowiedzieć się sporo ciekawostek  na temat codziennej pracy leśników, np. w jaki sposób oceniają, które drzewa powinno się wyciąć, czy w jaki sposób pozyskuje się nasiona i przygotowuje  sadzonki drzew oraz z czym muszą się zmagać przez cały rok.