Zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy TWRP „Wszechnica Konecka” w Końskich

WTZ wzbogacił się o nowoczesny i bezpieczny sprzęt rehabilitacyjny, aby zapewnić podopiecznym komfort i bezpieczeństwo w trakcie rehabilitacji. Zakup został dofinansowany ze środków PFRON oraz ze środków Powiatu Koneckiego w ramach „Programu wyrównywania różnic między obszarami III w obszarze F”. Zakupiono miedzy innymi: rolletic, stepper, bieżnię elektryczną, orbitrek, tablicę do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem oraz kije nordic walking i wioślarz treningowy. Sprzęt będzie służył podopiecznym do poprawy sprawności fizycznej i motorycznej. Dotychczasowy sprzęt, który posiadaliśmy miał już kilkanaście lat i nie był wystarczająco sprawny i zaczął zawodzić.

W trakcie oficjalnego odbioru sprzętu towarzyszyli nam: Starosta Powiatu Koneckiego Grzegorz Piec, Prezes Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” Jarosław Staciwa, Sekretarz Zarządu Monika Równicka, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski oraz Dyrektor Szpitala w Końskich Anna Gil.

Zwieńczając tą okoliczność uruchomiono maszynę do sublimacji (nadruku), na której wykonano sympatyczne, pamiątkowe koszulki dla gości.