Siła społeczności

W dniach 22-23 sierpnia 2022r. odbył się projekt dofinansowany przez samorząd Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ekonomii społecznej – wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie pn. „Siła społeczności” realizowane było w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich. Grupą docelową było 30 osób z niepełnosprawnościami z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy TWRP „Wszechnica Konecka” oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z dwóch gmin – Brody (gm. Końskie), Smyków i Stanowiska (gm. Smyków). Szansą równowagi ekonomicznej i społecznej była promocja zrównoważonego rozwoju obszarów oraz umożliwienie eksponowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i tradycji lokalnych społeczności.

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich zapoznały się ze specyfiką pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej i swoją wiedzę przeniosą do środowisk lokalnych.

Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy mieli okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu oraz rozwinąć kompetencje zawodowe.

Podczas warsztatów artystyczno-florystycznych wspólnie tworzone były rękodzieła, które wykreują pozytywny wizerunek marki ekonomii społecznej. Wspólne spotkanie w czasie warsztatów artystycznych w atmosferze swobodnej twórczości były okazją do zweryfikowania i przewartościowania krążących stereotypów i uprzedzeń dotyczących osób z niepełnosprawnościami.