„Rozwój i aktywność”

W dniach 27 – 30 czerwca Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” realizowało projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Rozwój i aktywność”. Grupą docelową projektu były osoby niepełnosprawne – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy stowarzyszeniu „Braterskie Serce” w Belnie. W ramach projektu podopieczni skorzystali z warsztatów psychologicznych z zakresu umiejętności społecznych, tolerancji i rozwiązywania problemów, na których zapoznali się ze sztuką komunikowania się oraz nabyli umiejętności radzenia sobie ze stresem. Kolejnym etapem projektu było wyjście uspołeczniające do kawiarni, w którym uczestniczyli także Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Elżbieta Korus, Wicestarosta Konecki – Wiesław Skowron oraz Prezes TWRP „Wszechnica Konecka” – Jarosław Staciwa. Każdy z uczestników w ramach treningu ekonomicznego otrzymał kwotę 30 zł, którą mógł samodzielnie dysponować dokonując wyboru zamówienia. Ostatniego dnia podopieczni skorzystali z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Na konsultacjach omawiali problemy dnia codziennego oraz starali się uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Całkowita wartość projektu wyniosła 7 000 zł, w tym 6 150 zł to kwota dofinansowania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, 850 zł wkład własny TWRP „Wszechnica Konecka”.