Rozmowa bez barier

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” realizuje zadanie z zakresu pomocy publicznej pod nazwą „Rozmowa bez barier”, finansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu wynosi 22 000 zł. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Koneckiego, w tym do wychowanków Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Końskich i Rudzie Pilczyckiej.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia psychologicznego w trudnym czasie pandemii COVID – 19.

W ramach zadania wyspecjalizowana kadra psychologiczna poprowadzi indywidualne konsultacje telefoniczne z uczestnikami projektu. Psychologowie pozostaną do dyspozycji osób potrzebujących w dniach od 15 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku, łącznie 200 godzin.

Zachęcamy do udziału w projekcie i kontaktu z koordynatorem – Panią Barbarą Zbylut pod numerem telefonu: 503 356 711.