Warsztat Terapii Zajęciowej mają już nową pracownię komputerową

Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się w Końskich przy ulicy Gimnazjalnej 41B (obok szpitala). W ostatnich miesiącach wzbogacił się on o nową pracownię komputerową. Dzięki niej uczestnicy WTZ będą mogli poznawać nowe technologie. 

Już we wrześniu trwały prace remontowe i adaptacyjnej jednej z sal warsztatów na poczet działalności przyszłej pracownik komputerowej. Na początku tego miesiąca w świeżo odremontowanej sali zostały zainstalowane dwa stanowiska komputerowe i laserowy ploter. To nowoczesne wyposażenie zakupiono dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansował zakup komputerów i oprogramowania kwotą 30 000 złotych i taką samą kwotą wsparł zakup plotera. Brakujące 15 000 złotych decyzją zarządu dołożył Powiat Konecki.

W ubiegłym tygodniu działanie nowych urządzeń sprawdził prezes TWRP Wszechnica Konecka i jednocześnie członek zarządu powiatu Jarosław Staciwa. Kierownik WTZ Barbara Zbylut i prowadząca pracownię Katarzyna Korzekwa zaprezentowały możliwości zakupionego sprzętu. Dzięki realizacji projektu – „Doposażenie pracowni komputerowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy TWRP Wszechnica Konecka w Końskich”, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, – uczestnicy WTZ mają szansę na nabycie nowych umiejętności, dających możliwość dalszego doskonalenia zawodowego w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej. Na uznanie zasługuje to, że osoby niepełnosprawne dzięki takim projektom mogą w ramach rehabilitacji zawodowej wykonywać nie tylko proste czynności, ale również poznawać nowe technologie, które w przeszłości zwiększą ich szanse na rynku pracy.