Dla Dagmary

Serce Dla Dagmary – Zbiórka nakrętek przynosząca efekty. O jednej z podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich pisaliśmy już wielokrotnie w Kwartalniku „Powiat Konecki” oraz na stronach internetowych naszego powiatu, jednak powracamy do tematu. Chcemy przedstawić efekty działań, jakie z inicjatywy Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” zostały zorganizowane pod ogólnym hasłem: Akcja zbiórki nakrętek dla Dagmary Michalskiej”. Przypomnijmy, że Dagmara urodziła się przedwcześnie, z niską wagą urodzeniową, co spowodowało niedotlenienie i porażenie czterokończynowe. Mieszkanka Jacentowa zbiera plastikowe korki, dzięki którym zakupiony zostanie wymarzony elektryczny wózek inwalidzki.
Dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób, zamontowane zostało duże czerwone serce, takie jak przed budynkiem Starostwa Powiatowego, do którego mieszkańcy wrzucają wspomniane korki. Do akcji charytatywnej, która zatoczyła szeroki krąg, dołączyło także Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Placówek Oświatowych w Rogowie. Ponadto Dagmara poddana jest indywidualnemu programowi, który obejmuje rehabilitację społeczną, ruchową, terapię zajęciową i pomoc psychologiczną. Dzięki uczestnictwu na Warsztacie Terapii Zajęciowej zapewniony ma dojazd na zajęcia, a efekty działań placówki są widoczne i napawają terapeutów pracujących z Dagmarą optymizmem.
„Bardzo jestem zadowolony z działań dzieci, które przyjęły sobie za cel pomóc Dagmarze i innym dzieciom, które potrzebują tej pomocy. Również z tego miejsca chce podziękować Staroście Koneckiemu – Grzegorzowi Piecowi za to że uczestniczy w tej akcji i razem z nami zakupił to serce, aby można było pomagać takim osobom jak Dagmara” – mówił Jarosław Staciwa – Członek Zarządu Powiatu w Końskich. Aktualnie Dagmara korzysta z dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych na lokomacie, który znajduje się w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
Jednocześnie zachęcamy wszystkich Państwa do akcji odpisu 1% na rzecz podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” do której zaprasza Jarosław Staciwa – prezes TWRP „Wszechnica Konecka”.