Trening Czyni Mistrza

Pod tym hasłem realizowany był projekt, obejmujący warsztaty psychologiczne i artystyczne współfinansowany przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski. Inicjatorem działań było Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „ Wszechnica Konecka” i Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich. W obu częściach projektu czynnie uczestniczył również WTZ w Ostrowie, prowadzony przez Caritas w powiecie włoszczowskim. W dniach 21 i 22 września w odbywały się zajęcia plastyczne, mające na celu rozwijanie sprawności manualnej, wspomaganie koordynacji wzrokowo – ruchowej i doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami malarskimi. Równie ważne, szczególnie dla uczestników obu Warsztatów Terapii Zajęciowej, było wzmocnienie poczucia własnej wartości, wyzwolenie twórczego myślenia i umiejętności pracy w zespole. Podczas tych zajęć aspekt integracji i promowania równych szans wybijał się zdecydowanie na pierwszy plan. Oprócz uczestników WTZ w twórczych działaniach brała udział także młodzież z koneckich szkół ponadpodstawowych – ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego. Głównym tematem pojawiającym się na płótnach były ciekawe miejsca województwie świętokrzyskiego i naszego powiatu. Na zakończenie tych spotkań artystycznych, twórców odwiedzili: starosta konecki Grzegorz Piec oraz członek zarządu i jednocześnie prezes TWRP Wszechnica Konecka – Jarosław Staciwa. Była to okazja do zaprezentowania rezultatów dwudniowych zmagań artystycznych i zrobienia pamiątkowych fotografii. Przedstawiciele powiatu zdeklarowali nie tylko możliwość, a wręcz konieczność zorganizowania wystawy prac plastycznych w siedzibie Starostwa Powiatowego i ich promocji na szerszym forum. Niebawem poinformujemy o terminie prezentacji, a wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy zapraszamy już teraz.