Trening czyni mistrza

Projekt „Trening czyni mistrza” realizowany w dniach 2 – 3 września br. skierowany był dla osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy TWRP „Wszechnica Konecka” w Końskich oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas we Włoszczowie.

Podczas dwudniowych warsztatów psychologicznych został przeprowadzony trening umiejętności społecznych, dzięki któremu uczestnicy nabyli wiedzę ułatwiającą im tworzenie i utrzymywanie relacji z ludźmi.

Trening rozwiązywania problemów – w zakres takiego treningu wchodzi: opisanie problemu i szukanie rozwiązań, ocena tych rozwiązań przy uprzednim omówieniu przeszkód jakie mogą wystąpić.