Komunikacja bez barier – II edycja

W dniach 22-23 listopada 2018 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich realizował projekt pn. „Komunikacja bez barier – II edycja”, który skierowany był do uczestników naszej placówki oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Warsztaty z psychologiem z zakresu prawidłowej komunikacji interpersonalnej zakończyły się sukcesem. Efekty tych szkoleń są widoczne i napawają nas dużym optymizmem, dodając siły do dalszej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
W pierwszym dniu zajęć odwiedziły nas przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Pani Anna Marwicka i Pani Renata Jończyk oraz Pani Kinga Batóg pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Pięknie dziękuje.