03-09.06.2011

Po raz trzeci grupa osób niepełnosprawnych z Quedlinburga odwiedziła naszą placówkę. Zorganizowaliśmy wspólną wycieczkę do zabytkowego Sandomierza. Odbyliśmy rejs statkiem i odwiedziliśmy Galerię Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Atrakcję stanowiło także zwiedzanie Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi. W czasie wolnym podopieczni brali udział we wspólnej zabawie w OSiR w Sielpi. Na zakończenie wizyty zorganizowaliśmy integracyjne grillowanie w Cieklińsku.